E-Posta : info@ipacenter.org

Kardiyoloji

Kardiyolojinin önemi günümüzde romatizmal kalp hastalıklarından ,damar sertliği , Koroner Arter Hastalıkları ve Hipertansiyon gibi hastalıkların görülme sıklığı nedeniyle çok artmış olmakla beraber uygulanan teşhis ve tedavileri de çok gelişmiştir. Özkaya Tıp Merkezi Kalp Sağlığı Merkezi, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir.

Yapılan başlıca tetkik ve uygulamalar:
  1. Eforlu EKG Koroner damalvin ve kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi .
  2. Renkli Doppler EKO: Doğuştan var olan (AASD,VSD) kardiyak anormilliklerin ,Doğuştan var olan veya sonradan oluşmuş kapak hastalıklarının , kalbin zarının , boyutlarının , duvar hareketlerinin ve kalp damarlarının değerlendirilmesi işlemidir .
  3. 24 Saatlik Kalp Ritm Takibi: Kalp hızının takibi ve kalp ritim bozukluklarının tesbiti .
  4. 24 Saatlik Kan Basıncı ve Tansiyon Takibi: Uyku dahil 24 saatlik tansiyon ölçümünün yakın aralıklara yapılarak kişinin ortalama tansiyon değerinin tedavi öncesinde tayini , tedavi esnasında ilaç yeterliliğinin tespiti .
  5. Koruyucu Kardiyoloji: Bilinen kalp hastalığı olmayan kişilerde hipertansiyon , koroner kalp hastalığı gibi hastalıkları oluşturan risk faktörlerinin belirlenmesi ve hastalıkların oluşumunu önleyici koruyucu kardiyoloji programının uygulanması .
  6. Hipertan: Hipertan , Koroner Arter Hastalığı gibi kalp hastalıklarını oluşturan risk faktörlerinin belirlenmesi .
Tanı Ünitelerimiz
Elektrokardiyografi (EKG)

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir. Bir akım yükselteci (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kağıt üzerine kaydedilir. Kalbin elektrik faaliyeti ile meydana gelen potansiyel değişiklikleri, kalp çevresindeki dokuların ve bilhassa kanın yardımı ile bütün vücuda aynı anda yayılır. Vücudun çeşitli yerlerine konan iletici uçlar (elektrotlar) vasıtasıyla ortaya çıkan elektrik değişiklikleri yükseltilerek kaydedilir. EKG kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve belirtiler ile birlikte değerlendiğinde, diğer tahlil ve filmler de göz önünde bulundurulduğunda yardımcı olur.

Eforlu EKG

Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması ve nihayetinde hipertansiyonda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için başvurulan bir testtir. Efor testi sırasında, hasta bir koşu bandı üzerinde yürür. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanarak kalp hızının artması sağlanır. Treadmill testi kişinin yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerinin çekilmesi, tansiyonunun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir tetkiktir. İstirahat anında EKG’de tespit edilemeyen anormal bulguların efor sonrası tespit edilmesini sağlar. Efor testi, başından sonuna dek uzman bir doktor refakati gerektirir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Renkli Doppler Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) içyapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak, kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.,

Holter EKG

EKG Holter; cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır. 3-4 adet kablosu, elektrotlar (yumuşak plastikten yapılı 3-4 cm çapında yapışkanlı malzeme) aracılığıyla göğse tutturulur. Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder. Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir. Holter tetkiki öncesinde kullanılan ilaçların kesilip kesilmeyeceği doktora danışılmalıdır. Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetleri oluşturan olaylar tekrarlanmalıdır. Kahve tüketimi, merdiven çıkma v.s.