E-Posta : info@ipacenter.org

Dahiliye – İç Hastalıklar

Tıp alanında teknolojinin ve bilgilerin sürekli değişmesi, yenilenmesi nedeniyle bir hekimin tüm hastalıklarla aynı derecede ilgilenmesi mümkün değildir. Birden fazla doktorun aynı anda hastayı muayene etmesi ise ancak olağan üstü durumlarda mümkün olabilmektedir.

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel Dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

Bu nedenle Hastanemizin İç Hastalıkları bölümlerinde 16 yaş üstü tüm bireylerin Akciğer(Solunum sistemi) , Hipertansiyon, Kardiyoloji (Kalp ve damar), Nefroloji (Böbrek), Endokrin (Hormonal hastalıklar  – şeker, guatr, şişmanlık vs.), Enfeksiyon,  Romatoloji (bağışıklık sistemi), Gastroenteroloji (sindirim sistemi), Hematoloji  (kan hastalıkları) yönünden değerlendirmeleri yapılarak tedavilerinin planlanması ve gereğinde ilgili branşlara yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Cerrahi tedavi gerektiği durumlarda hastaların kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer ve şeker gibi problemlerinin düzenlenerek operasyona hazırlanması ve operasyon sonrası kontrolleri yine İç Hastalıkları uzmanlarınca yapılmaktadır.

Şeker hastalarına, hastalıkları hakkında bilgi verilmesi ( diabet eğitimi) ve gereğinde insülin eğitiminin verilmesi yine uzman hekimlerin kontrolünde gerçekleştirilmekte, Nodüler guatr olgularında gereğinde Radyoloji Bölümümüzde ultrason eşliğinde  tiroid ince iğne aspirasyon  biopsisi yaptırılarak takipleri sağlanmaktadır.

Uzman diyetisyen desteği ile kişiye özel kilo kontrol programları ve Koruyucu Hekimliğin önemine  istinaden yaşa, cinse ve şikayetlere göre hazırlanan özel check-up programlarımız Dahiliye Uzmanlarımız tarafından başarı ile uygulanmaktadır.