E-Posta : info@ipacenter.org

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedik ameliyatlar kemik, eklem, kas ve tendonlara yöneliktir. Kırık bir kemiğin iyileşmesi için yapılanlar tamir, doğumsal veya daha sonra oluşmuş kemik deformitelerinin ve kısalıklarının düzeltilmesi ise rekonstrüksiyon, düzeltme, yeniden oluşturma olarak adlandırılır. Kas, tendon ve eklem ameliyatlarını da benzer şekilde adlandırmak mümkündür. Eklemi oluşturan dokular kemik, kıkırdak, kas ve tendonlardır. Eklem tedavileri bunların biri veya hepsini birden içerebilir.

Başlıca hastalık ve tedavileri:

  1. Omuz Çıkığı: Omuz çıkıkları esnasında eklemi oluşturan yapılarda kıkırdak doku ayrılmaları, eklem kapsülünde yırtılmalar, esnemeler olur. Omuz eklemi yerine konulduktan sonra iyileşme ve rehabilitasyon için beklenir. Bazen bir çıkıkta, çoğunlukla da tekrarlayan çıkıklarda ameliyat yapılır. Artroskopik olarak eklem içinde ayrılmış kıkırdak doku ve kapsül yapısı özel tespit dikişleriyle kemiğe tutturulur. Böylelikle anatomik tamir gerçekleştirilir.
  2. Rotator Manşet Yırtığı: Hastalar kolunu yukarıya kaldıramama, arkaya götürememe şikayeti ile gelir. Omuz eklemini oluşturan bazı derin kaslar omuzu yerinde tutar. Kapının menteşesi gibi görev yapan bu kaslar travma ile kemiğe yapışma yerinden yırtılabilir. Orta-ileri yaşlarda dejenerasyonla birlikte yırtıklar olur. Omuz hareketleri sırasında kol kemiğinin üst ucu omuz ekleminin çatısını yapan kemiğe sürtmeye başlar. Aradaki yumuşak dokuları sıkıştırarak ezerler. Ağrı ve hareket kısıtlılığının sebebi budur. Kapı menteşesinin gevşemesi sonucu kapının yere sürtünmesi gibidir. Tedavisinde yırtık olan kas ve tendonları dikmek gerekir. Ancak bu orta-ileri yaşlardaki dejenere yırtıklarda çoğunlukla mümkün olamamaktadır. Bu durumda kol kemiği üst ucu ile çatı arasındaki mesafeyi genişletecek bir cerrahi ile hastalarda kısa sürede büyük rahatlama sağlamak mümkündür.
  3. Artroskopi; kapalı yöntemle kamera kullanılarak yapılan eklem içi ameliyatıdır. Ortopedik cerrahide açık yöntemle yapılan ameliyatlara göre birçok üstünlüğü vardır. Ancak tecrübe ve beceri gerektirir. Merkezimizde diz artroskopisi , omuz artroskopisi, ayak bileği artroskopisi, el bileği, dirsek ve kalça artroskopileri yapılabilmektedirDiz ekleminde menisküs yırtıkları, kıkırdak doku hasarları, çapraz bağ ameliyatları, eklem faresi ve ya yabancı cisim çıkarılması gibi cerrahi uygulamalar yapılmaktadır. Eklemde kemik ve kıkırdak ayrılmalarında farklı tesbit materyalleri kullanılarak ameliyat yapılmakta ve doku bütünlüğü sağlanmaktadır.Menisküs yarım ay şeklinde, lastik kıvamında, eklem arasında, iç ve dış menisküs olarak bulunur. İki kemik-kıkırdak doku arasında tampon, amortisör olarak görev yaparlar. Yırtıldıkları zaman görev yapamazlar. Eklemi koruyamadıkları gibi mekanik olarak zarar vermeya başladıkları zaman ameliyat edilmeleri gerekir. Dikilerek tamir edilecek olanlar dışında tamiri mümkün olmayan yırtıklarda geride görev yapabilecek kadar çok menisküs dokusu bırakmak üzere yırtık kısımlar kesilerek temizlenir. Bazen küçük yırtıkların ilerleyip daha büyümelerini önlemek için de ameliyat edilmeleri gerekir. Tamamı alınmak zorunda olan menisküs yırtıklarında kadavradan menisküs nakli veya menisküs benzeri yapay dokularla bu boşluğu doldurmak için çalışmalar devam etmektedir. Menisküslerin ileri yaşlarda yırtılmadıkları halde dejenerasyona uğramaları durumunda artroskopik cerrahi için iki kez düşünmek gerekir. Dejenere menisküslerde ağrı çoğunlukla kıkırdak doku hasarına bağlı oluşmakta, dejenere menisküslere yönelik ameliyat hastaya fayda yerine zarar vermektedir. Eklemi koruyan menisküs dejenere olduğu için ameliyatla alındığında altındaki hasarlanmış kıkırdak doku açığa çıkar ve sürtünme nedeniyle ağrılar artar, eklem harabiyeti hızlanır. Hastaya daha çok zarar vermiş oluruz. Böyle durumlarda sınırlı temizlik yapmak, eklemi yıkamak ile yetinmek gerekir.Kıkırdak dokular kendilerini tamir edemezler, iyileşme potansiyeli yok denecek kadar azdır. Bu nedenle lokal, küçük çaplı kıkırdak doku bozukluklarında mikrokırık tekniği ile kemiğin kendini iyileştirme potansiyeli harekete geçirilir. Bölgeye kemik iliğinden kök hücre benzeri hücreler ve kan hücreleri gelir. Bunlar hasarlı kıkırdak dokunun yerine yeni bir doku yaparlar. Her ne kadar gerçek kıkırdak kadar dayanıklı olmasalar bile görev yaparlar.Kıkırdak doku ile birlikte kemik kaybı da varsa mikrokırık tekniği zayıf kalmaktadır. Genç ve orta yaşlı hastalarda eklemin yük taşımada önemli rolü olmayan bölgelerinden alınan silindir şeklindeki kemik ve kıırdak dokular hastalıklı bölgeye nakledilirse aynı anda hem kemik, hem de kıkırdak doku tamir edilmiş olur. Mozaikoplasti olarak adlandırılan bu teknik diz dışında ayak bileği, dirsek eklemi, omuz, hatta kalça ekleminde dahi kullanılmakta ve çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.Diz ekleminin öne ve arkaya kaymasına engel olan en önemli yapılar ön ve arka çapraz bağlardır. Bu bağların kopması, yırtılması, görev yapamayacak şekilde esnemeleri durumunda diz stabilitesi bozulur. Dizde kayma hissi, dönme, güvensizlik olur. Ön çapraz bağ daha sıklıkla travmaya maruz kalır. Dizini kullanan, aktif bireylerde ameliyat edilmesi zorunludur. Bu bağın dikilerek tamiri maalesef mümkün değildir. Bu bağın yerine yeni bir bağ oluşturulur. Bu nedenle çoğunlukla hastanın kendisinden alınan dokulardan oluşturulan bağ, diz ekleminde kemikte açılan tünellerden geçirilir. Kemiğe tesbit edilen bu bağ, çapraz bağın görevini yapar. Hastanın kendisi dışında kadavradan alınarak veya yapay dokularla da bağ oluşturmak mümkünse de özellikle yapay bağlar ile başarılı sonuçlar alınamamıştır. Tüm ortopedik ameliyatlarda ameliyat sonrası iyileşme dönemini istirahat değil, rehabilitasyon dönemi olarak görmek gerekir. Çapraz bağ iyileşmesi ve rehabilitasyonu için en az 6 ay gerekir. Bir menisküs ameliyatında iyileşme süresinin 3-4 hafta olduğu düşünüldüğünde çapraz bağ ameliyatlarının önemi de anlaşılır. Arka çapraz bağ yırtıkları ile daha az karşılaşılmaktadır. Ameliyatı biraz daha komplike, iyileşme süresi aynıdır.

Merkezimizde Yapılan Başlıca Operasyonlar

-DİZ – OMUZAYAKBİLEĞİ ATROSKOPİK AMELİYATLAR

. Artroplasti (total eklem protezi)

. Artroskopik menisektomi

. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu

. Artroskopik eklem debritmanı, mikrokırık

. Artroskopik omuz eklemi subakromial dekompresyon

. Artroskopik bankart tamiri (omuz çıkığı ameliyatı)

. Artroskopik kıkırdak doku yaması (mozaikoplasti)

. Carpal tünel ameliyatı

. Yumuşak doku tümoral kitle eksizyonu

-AYAK PARMAK DEFORMİTE AMELİYATLARI (HALLUKS VALGUS)

-SİNİR SIKIŞMA AMELİYATLARI

-KEMİK KIRIK-ÇIKIK AMELİYATLARI

-KEMİK DEFORMİTE VE UZATMA AMELİYATLARI

-DİZ- KALÇA PROTEZ AMELİYATLARI